De omvang en planning van de werken werd door alle betrokken partijen op een juiste manier ingeschat en door onderling overleg ook zeer flexibel opgelost.  Door de ervaring en inzicht van jullie techniekers, stellen wij vast dat de moeilijkheden bij dergelijke werken tot een minimum werden herleid. De snelheid van uitvoering, de nauwlettendheid van de techniekers, en de vlotte samenwerking met onze mensen zijn lovenswaardig.

Patrick Vermeersch - Delta Light

Bij deze wens ik je te bedanken voor de extra inspanning die de firma Aquasecurity heeft geleverd om het sprinklernet in ons aerosol magazijn in zo ’n korte tijdspanne in dienst te hebben. Zoals steeds zijn de werken ook dit keer weer vlot en professioneel uitgevoerd.

Gert Martens - Mathys

AquaSecurity heeft gedurende het hele project shopping ‘K-in-Kortrijk’ te Kortrijk blijk gegeven van een doorgedreven en professionele voorbereiding en is erin geslaagd binnen een uitdagende uitvoeringstermijn een verzorgde, kwalitatieve sprinklerinstallatie tot stand te brengen.

Steven Janssen - Van Laere

Aquasecurity is voor ons de leverancier van het perfect afgewerkte totaalproject in brandbeveiliging, tot in de puntjes verzorgd, en met een uitstekende dienst na verkoop.

Jon Denoulet - Pinguin

We stellen vast dat Aquasecurity haar engagementen steeds correct nakomt.  We hebben een professionele aanpak ervaren doorheen het volledige bouwtraject: van planning tot certificering.

Tom Liekens - Architeam

Als ik de samenwerking met AquaSecurity kan samenvatten? Duidelijke communicatie, goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs !

Richard Verveer - Vepa Bins

Werken met AquaSecurity was een aangename en correcte ervaring. Alles verliep vlot zoals het altijd zou moeten zijn.

Igor Vinck - Vinck Interieur

Wij waren op zoek naar een competente partner die binnen een beperkte tijdspanne onze unieke productiemachines kon beschermen in geval van brand. Aquasecurity is hier binnen de vooropgestelde termijnen in geslaagd.  Competente medewerkers van planning tot oplevering, degelijke materialen en correcte afwerking.

Thomas Vanderbeke - Bekina

Het mag gezegd, het is dankzij het degelijke werk, de correcte samenwerking en de perfectie opvolging tijdens het investeringsproject dat we vertrouwen stellen in AquaSecurity.

Bart Boone - Vandemoortele